Generelt

Amyloidose er en sjælden og alvorlig sygdom, som skyldes ekstracellulær aflejring af amyloid substans. Amyloidet dannes ved misfolding af forskellige proteiner, som dermed er agens eller ”byggesten” for amyloidet, og agens afgør subklassificeringen af amyloidosen. Der er således flere årsager til amyloidose. Det ætiologiske spænd går fra hereditære, relativt tidligt indsættende former, via klonale plasmacelle sygdomme til sekundære former, som kan skyldes kronisk nyresvigt, kroniske inflammatoriske sygdomme eller kroniske infektioner, til senile former. Tilsvarende kan symptomatologien og den kliniske præsentation være meget forskellig og afhænge af graden og udbredningen af involverede organer. Den primære kontakt til sundhedssektoren kan derfor ske ved mange forskellige specialer. Behandlingen af amyloidose vil være vidt forskellig afhængig af udløsende årsag. Præcis diagnose er derfor helt essentiel. Desuden er tidlig opmærksomhed på diagnosen og tidlig diagnosticering særdeles vigtig for prognosen.