Centeropbygning

Følgende kliniske afdelinger og fagprofessionelle indgår i amyloidosecentret:

 • Hæmatologisk afdeling
  • Professor Niels Abildgaard (leder Amy C OUH)
  • Afdelingslæge Charlotte Toftmann Hansen
  • Overlæge Thomas Lund
  • Afdelingslæge Ida Bruun Kristensen
  • Professor, Cand. scient. Charlotte Guldborg Nyvold
  • Cand. scient., ph.d. Oriane Cedile
  • Professor Torben Plesner, Hæmatologisk afdeling, Vejle Sygehus (associeret ved samarbejdsaftale med OUH)
 • Kardiologisk afdeling
  • Professor Jens Mogensen
  • Afdelingslæge Michael Maiborg
  • Overlæge Eva Vad Søndergaard
 • Nefrologisk afdeling
  • Overlæge Hans Herman Dieperink
 • Gastroenterologisk Afdeling
  • Professor Ove Schaffalitzky de Muckadel
 • Reumatologisk afdeling
  • Professor Torkell Ellingsen
  • Overlæge Hanne Lindegaard
  • Overlæge Keld-Erik Byg
 • Neurologisk Afdeling
  • Professor Søren Sindrup
 • Endokrinologisk Afdeling
  • Professor Marianne Skovsager Andersen
 • Lungemedicinsk Afdeling
  • Overlæge Helle Dall Madsen
  • Overlæge Jesper Rømhild Davidsen
 • Klinisk Immunologisk Afdeling
  • Professor Torben Barington
  • Overlæge Søren Lillevang
  • Overlæge Ulrik Sprogøe
 • Afdeling for Klinisk Patologi
  • Professor Niels Marcussen
  • Afdelingslæge Hanne Møller
  • Cand. scient. Aleksandra Rojek
  • Overlæge Michael Boe Møller
 • Klinisk Biokemi og Farmakologi og Center for Klinisk Proteomforskning
  • Professor Lars Melholt Rasmussen
  • Lektor, cand. scient. Hans Christian Beck
  • Cand. scient. Nicolai Palstrøm
 • Klinisk Genetik: diagnostik af hereditære former og genetisk rådgivning
  • Professor Jens Michael Hertz
  • Professor Torben Kruse
  • Lektor, Cand. scient. Mads Thomassen
 • Radiologisk afdeling: Billeddiagnostik, udførelse MR, hjerte.
  • Overlæge Jon Asmussen
  • Overlæge Ole Graumann
 • Nuklearmedicinsk Afdeling
  • Professor Poul Flemming Høilund-Carlsen
  • Overlæge Søren Hess.