Klassifikation

Amyloidose inddeles efter det amyloigene protein og efter, hvorvidt der er tale om hereditær eller erhvervet sygdom samt, om der er tale om lokaliseret eller systemisk sygdom.

Den hyppigste form for systemisk amyloidose i Danmark er AL amyloidose.

AL amyloidose (Amyloid Light), skyldes aflejring af misfoldede frie lette kappa- eller lambdakæder. Erhvervet sygdom med klonale plasmaceller i knoglemarven. Denne type letkæde-amyloidose kan også ses ved andre klonale B-cellesygdomme, herunder myelomatose, Waldenstrøms makroglobulinæmi og lymfomsygdomme.

ATTR amyloidose (Amyloid Transthyretin), skyldes aflejring af transthyretin – og findes i en erhvervet senil form, og i en sjældnere hereditær arvelig form.

AA amyloidose (Apoprotein A), kaldes traditionelt også sekundær amyloidose. Klassisk forårsaget af kroniske infektioner og kroniske inflammatoriske sygdomme, f.eks. rheumatoid arthrit. Forekomsten er faldende efter forbedret behandling af infektioner og gigtsygdomme.

Beta-2-mikroglobulin amyloidose, ofte sekundær til kronisk svært nyresvigt af anden årsag.

Andre, meget sjældne hereditære former.