Hvad er amyloidose?

Amyloidose er en sjælden proteinaflejringssygdom. Ordet amyloidose kommer af, at de aflejrede proteiner danner en ensartet masse, kaldet amyloid, som kan påvises ved mikroskopi af en vævsprøve. Mange forskellige proteiner kan aflejre sig som amyloid. Hvis der er rejst mistanke om aflejringssygdom, og der er påvist amyloid i en vævsprøve, bliver næste skridt at afgøre, hvad det er for et protein, som danner byggesten for aflejringen. Det kan nemlig dreje sig om mange forskellige proteiner, og dermed mange forskellige underliggende sygdomme, som er årsag til aflejringen.

Aflejringen af amyloid sker i forskellige væv og organer. Hos nogle patienter er blot et enkelt organ udsat for aflejring, hos andre kan mange organer være involveret. Der er nogle organer, som er hyppigere ramt af aflejring end andre. Hyppigt involverede organer er nyrer, hjerte, lever, hud, tunge eller tarm.

Amyloidose opdeles efter det protein, som aflejres, og efter den underliggende sygdom, som forårsager aflejringen. Der er tale om flere meget forskellige sygdomme, som hver især har nogle typiske måder at vise sig på, for eksempel i forhold til alder ved debut og hyppigste ramte organer.

Det afgørende for at kunne behandle sygdommen effektivt er tidlig og sikker diagnose. Behandlingen af amyloidose er generelt blevet mere effektiv og er under stor udvikling disse år.