Hvad tilbyder Amyloidose centret ved OUH?

Amyloidose centret i Odense tilbyder hurtig, koordineret udredning af patienter med mistænkt amyloidose. Mange lægefaglige specialer indgår i et direkte tværfagligt samarbejde omkring den enkelte patient. Alle deltagende læger er speciallæger med stor interesse og erfaring i amyloidose.

Der anvendes den mest avancerede teknik til præcis karakteristik af påvist amyloid. Der udføres såvel elektronmikroskopi og massespetrometrisk bestemmelse af det aflejrede protein. Aflejringerne udskæres i biopsimaterialet med en laser, oprenses og bestemmes præcist på molekyleniveau.

Nøje gennemgang for involverede organer. Der udføres altid nøje vurdering af mulig hjerteinvolvering. Der er etableret flere teknikker til at undersøge dette ved scanningsundersøgelse.

Genetisk udredning udføres hurtigt ved behov herfor.

Tværfaglig planlagt behandling, som nøje individualiseres til den enkelte patient. Tæt opfølgning af effekt af behandling og nøje justering af understøttende behandling.

Tværfagligt ambulatorium med god tid til gennemgang af den enkelte patients problemer og behov.

God mulighed for at deltage i nye forsøgsbehandlinger, hvis der ikke er etableret god standardbehandling.

AmyC OUH indgår i internationale forskningssamarbejder og vil derfor altid være opdateret på den nyeste viden om sygdommen og behandlingsmuligheder.