Hvordan behandles amyloidose?

Ved beslutning om valg af behandling er det helt afgørende at kende den præcise diagnose. AL amyloidose kan behandles med kemoterapi, hvorimod det ikke vil have effekt ved ATTR amyloidose.

Hos alle patienter er den understøttende behandling meget vigtig og skal nøje tilpasses den enkelte patient. Der er en række lægemidler , som bør undgås hos patienter med amyloidose, idet de kan forværre tilstanden.

Nøje tilpasning af behandlingen kræver ekspertviden og ofte deltagelse af læger fra flere specialer i planlægningen. Det kan ofte være nødvendigt med ret hyppige konsultationer, i perioder, for at få behandlingen fintunet.

Der er mange nye lægemidler under udvikling og afprøvning ved de forskellige former for amyloidose.
Overordnet kan behandlingerne af amyloidose inddeles i 4 kategorier:

  • Behandling der skal bremse dannelsen af de skadelige proteiner
  • Behandling der skal hæmme muligheden for at proteinerne klumper og aflejrer sig
  • Behandling der skal forsøge opløse allerede aflejret amyloid
  • Behandling som skal afhjælpe symptomer og understøtte funktionen af ramte organer

Ved både ATTR og AL amyloidose er mange nye lægemidler under udvikling og afprøvning, herunder ved Odense Amyloidose Center. De nye behandlinger forventes forbedre prognosen betydelig de kommende år.

Ved AL amyloidose er behandlingen af den udløsende plasmacellesygdom i knoglemarven allerede blevet meget forbedret de seneste år, og prognosen er derfor blevet meget bedre. Jo tidligere indsat behandling, jo bedre.